Saipa 132
Saipa 132
7500M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:64000 km
 • Year:2014 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
7530M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:64000 km
 • Year:2014 year
 • Website:TURBO.AZ
Details
Saipa Tiba
Saipa Tiba
5632M
 • Engine:105 h/p, 1.5 L
 • Mileage:100000 km
 • Year:2014 year
 • Website:AVTOMOBIL.AZ
Details
Saipa Tiba
Saipa Tiba
4160M
 • Engine:85 h/p, 1.5 L
 • Mileage:205000 km
 • Year:2013 year
 • Website:AVTOMOBIL.AZ
Details
Saipa Tiba
Saipa Tiba
7840M
 • Engine:83 h/p, 1.5 L
 • Mileage:73000 km
 • Year:2014 year
 • Website:AVTOMOBIL.AZ
Details
Login

Forget Password?

Sign Up