Saipa 132
Saipa 132
5500M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:56000 km
 • Year:2014 year
 • Website:TURBO.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
6200M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:79000 km
 • Year:2014 year
 • Website:AUTO.AZ
Details
Saipa Tiba
Saipa Tiba
3800M
 • Engine:90 h/p, 1.5 L
 • Mileage:113000 km
 • Year:2014 year
 • Website:TURBO.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
5800M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:123000 km
 • Year:2013 year
 • Website:TURBO.AZ
Details
Saipa Tiba
Saipa Tiba
3800M
 • Engine:90 h/p, 1.5 L
 • Mileage:113000 km
 • Year:2014 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
5800M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:123000 km
 • Year:2013 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
6000M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:117500 km
 • Year:2013 year
 • Website:TURBO.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
6000M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:117500 km
 • Year:2013 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Login

Forget Password?

Sign Up