Saipa 132
Saipa 132
5500M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:102500 km
 • Year:2014 year
 • Website:TURBO.AZ
Details
Saipa 141
Saipa 141
4100M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:116000 km
 • Year:2009 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
3200M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:50000 km
 • Year:2005 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Login

Forget Password?

Sign Up