Saipa 132
Saipa 132
3300M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:180000 km
 • Year:2010 year
 • Website:TURBO.AZ
Details
Saipa Tiba
Saipa Tiba
5600M
 • Engine:80 h/p, 1.5 L
 • Mileage:233000 km
 • Year:2012 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
3300M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:180000 km
 • Year:2010 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Login

Forget Password?

Sign Up