Saipa 132
Saipa 132
8700M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:50000 km
 • Year:2014 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
5400M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:80900 km
 • Year:2013 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Saipa Tiba
Saipa Tiba
4100M
 • Engine:75 h/p, 1.3 L
 • Mileage:76700 km
 • Year:2013 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
4200M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:113000 km
 • Year:2013 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Saipa Tiba
Saipa Tiba
6100M
 • Engine:90 h/p, 1.5 L
 • Mileage:80000 km
 • Year:2013 year
 • Website:TURBO.AZ
Details
Saipa Tiba
Saipa Tiba
6100M
 • Engine:90 h/p, 1.5 L
 • Mileage:80000 km
 • Year:2013 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
5500M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:86000 km
 • Year:2013 year
 • Website:TURBO.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
5500M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:86000 km
 • Year:2013 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Login

Forget Password?

Sign Up