Saipa 132
Saipa 132
4900M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:18000 km
 • Year:2014 year
 • Website:TURBO.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
3800M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:122000 km
 • Year:2009 year
 • Website:TURBO.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
3360M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:122000 km
 • Year:2009 year
 • Website:AVTOMOBIL.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
5300M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:150000 km
 • Year:2013 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
5000M
 • Engine:85 h/p, 1.3 L
 • Mileage:133000 km
 • Year:2013 year
 • Website:TURBO.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
4640M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:34000 km
 • Year:2013 year
 • Website:AVTOMOBIL.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
3800M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:122000 km
 • Year:2009 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
3800M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:122000 km
 • Year:2009 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
5000M
 • Engine:85 h/p, 1.3 L
 • Mileage:133000 km
 • Year:2013 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Login

Forget Password?

Sign Up