Saipa Tiba
Saipa Tiba
6900M
 • Engine:122 h/p, 1.5 L
 • Mileage:42000 km
 • Year:2014 year
 • Website:TURBO.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
5800M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:101000 km
 • Year:2013 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Saipa Tiba
Saipa Tiba
6900M
 • Engine:85 h/p, 1.5 L
 • Mileage:63300 km
 • Year:2014 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Saipa Tiba
Saipa Tiba
6900M
 • Engine:122 h/p, 1.5 L
 • Mileage:42000 km
 • Year:2014 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
5700M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:50000 km
 • Year:2014 year
 • Website:CAR.AZ
Details
Saipa Tiba
Saipa Tiba
2720M
 • Engine:85 h/p, 1.5 L
 • Mileage:65000 km
 • Year:2014 year
 • Website:AVTOMOBIL.AZ
Details
Saipa 132
Saipa 132
5652M
 • Engine:65 h/p, 1.3 L
 • Mileage:50000 km
 • Year:2014 year
 • Website:TURBO.AZ
Details
Login

Forget Password?

Sign Up